Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


Aktualności

Strona 1 z 5  > >>

15.05.2024 r.

Certyfikacja serwisantów małych oczyszczalni ścieków

Jednym z podstawowych zadań Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) jest szerzenie dobrej, wartościowej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz instalacji sanitarnych.

 

Jako specjaliści z branży widzimy zagrożenia jakie niesie ze sobą nieprawidłowe funkcjonowanie budynków i ich wyposażenia. Jednym z bardzo wrażliwych urządzeń i instalacji są małe oczyszczalnie ścieków (MOŚ), których nieprawidłowa praca może spowodować duże szkody środowiskowe, a szczególnie – zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych.

 

PZITS, w ramach Zintegrowanego Systemu Klasyfikacji, zostało instytucją certyfikującą, która może prowadzić walidację (tj. sprawdzać, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację faktycznie posiada wymaganą wiedzę i umiejętności) oraz wydawać certyfikaty. Podstawowe informacje na temat kwalifikacji można uzyskać na stronie ZSK.

 

Jesteśmy pewni, iż kwalifikacja będzie cenna nie tylko dla serwisantów. Stanowić będzie podstawę zaufania użytkownika i właściciela MOŚ do prawidłowo i w pełni sumiennie wykonanej pracy, gwarantującej sprawne funkcjonowanie obiektu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://pzits.pl/mos/

29.04.2024 r.

Dni Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego na Politechnice Poznańskiej

W dniach 8-9 maja 2024 r. odbędą się Dni Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego na Politechnice Poznańskiej (DBPIE 2024).
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem PZITS.
24.10.2023 r.

POLECO 2023 - IX Konferencja "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych" - FOTORELACJA

18 października w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2023 odbyła się IX Konferencja "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych", której organizatorem był Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Główna Sekcja Gospodarki Odpadami przy ZG PZITS.

 

03.07.2023 r.

Wyróżnienie dla Poradnika Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych TECHNICUS 2023

Z radością informujemy, że praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Ryszarda Błażejewskiego Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych Poradnik otrzymała wyróżnienie w kategorii "Poradnik techniczny" w konkursie TECHNICUS 2023 na najlepszy poradnik techniczny.

 

 

05.06.2023 r.

Uroczystość wręczenia złotych odznak honorowych z diamentem

2 czerwca w siedzibie Oddziału Wielkopolskiego PZITS odbyła się uroczystość wręczenia złotych odznak honorowych z diamentem. 

 

20.10.2022 r.

PZITS na Targach POLECO

19.10.2022 r. na MTP, podczas trwających targów POLECO, Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS oraz Sekcja Ochrony środowiska Oddziału zorganizowały VIII Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”. 

 

 

03.10.2022 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze FOTORELACJA

W dniu 21 września 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Wielkopolskiego PZITS za kadencję 2017-2022. 

11.04.2022 r.

Plebiscyt Złoty Inżynier

30 marca 2022 r. o godz. 12:00 w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczystość finałowa XXVIII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. W gronie osób nagrodzonych i wyróżnionych, znalazł się także Prezes Wielkopolskiego Oddziału PZITS, mgr inż. Jan F. Lemański, który otrzymał wyróżnienie w kategorii “Działacz stowarzyszeniowy 2021”.
 
 
 
03.03.2022 r.

Spotkanie Członków i Sympatyków Oddziału Wielkopolskiego PZITS

28.02.2022 r., w formule online, odbyło się Spotkanie Członków i Sympatyków Oddziału Wielkopolskiego PZITS. Podczas spotkania, Pan Prezes, Jan F. Lemański powitał uczestników, krótko omówił działalność Oddziału w minionym roku, a także przedstawił najbliższe plany na 2022 r. 


28.02.2022 r.

POMOC UKRAINIE - Wsparcie Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Szanowni Państwo,

w ramach solidarności z Ukrainą, w odpowiedzi na apel Caritas Polska i potrzebie pomocy Uchodźcom, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, w imieniu Zarządu, Członków i Pracowników, przekazał plecaki, worki żeglarskie, ręczniki kąpielowe oraz długopisy. 

11.12.2021 r.

Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków w wyjątkowej cenie – PRZEDŁUŻAMY OFERTĘ CZASOWĄ

Szanowni Państwo, w związku z obchodami 100-lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski kieruje do Państwa specjalną ofertę! Ofertę, której jeszcze nie było. Flagowa pozycja jaką jest „Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków”, a więc książka wyróżniona Nagrodą Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, po raz pierwszy dostępna w 50% zniżce!!! Cena jednostkowa najnowszego wydania wynosi 100 zł (dotąd 200 zł)! 

28.09.2020 r.

Informacja do Członków Oddziału Wielkopolskiego PZITS - temat dyskusyjny

Poznań, 28.09.2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Oddziału Wielkopolskiego PZITS

 

W ślad za ostatnią informacją, którą przekazaliśmy naszym Członkom za pośrednictwem środków przekazu, zwracamy się do Państwa po raz wtóry, czując potrzebę podzielenia się między innymi informacjami o stanie działalności Oddziału.

31.03.2020 r.

Przesłanie do Członków Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Szanowni Członkowie Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Drogie Koleżanki i Koledzy

 

Jak wszyscy dobrze wiemy, sytuacja, która dotknęła nie tylko świat i Europę, ale i nasz kraj, jest ekstraordynaryjna.

07.01.2020 r.

Informacja o konferencjach

Poznań, 01.01.2020

Szanowni Państwo!

Ostatni rok dla Wielkopolskiego Oddziału PZITS był rokiem analiz, refleksji, obiektywnej oceny, a nade wszystko pracy. Pracy nad otwarciem się na nowe formuły. Już w V w. p.n.e. filozof grecki, Heraklit powiedział: „panta rei” - wszystko płynie. Zmiany są nieuchronne, a kurczowe trzymanie się tego co dotychczasowe, trwanie przy tym, nie pozwala zrobić kroku naprzód. Tworzy iluzję rzeczywistości, zawoalowaną, bezrefleksyjną. Wielkopolski Oddział PZITS w swoim doświadczeniu i zdroworozsądkowym oglądzie rzeczywistości, nie chce trwać przy nieowocującym krzewie. Dostrzega potrzebę zmian i konieczność ich wprowadzania.

10.12.2019 r.

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym - fotorelacja

W dniach 14-15 listopada odbyła się konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym (POM) połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego. Organizatorami uroczystości byli Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski.

 

stat4u