Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


07.01.2020 r.

Informacja o konferencjach

Poznań, 01.01.2020

Szanowni Państwo!

Ostatni rok dla Wielkopolskiego Oddziału PZITS był rokiem analiz, refleksji, obiektywnej oceny, a nade wszystko pracy. Pracy nad otwarciem się na nowe formuły. Już w V w. p.n.e. filozof grecki, Heraklit powiedział: „panta rei” - wszystko płynie. Zmiany są nieuchronne, a kurczowe trzymanie się tego co dotychczasowe, trwanie przy tym, nie pozwala zrobić kroku naprzód. Tworzy iluzję rzeczywistości, zawoalowaną, bezrefleksyjną. Wielkopolski Oddział PZITS w swoim doświadczeniu i zdroworozsądkowym oglądzie rzeczywistości, nie chce trwać przy nieowocującym krzewie. Dostrzega potrzebę zmian i konieczność ich wprowadzania.

Dlatego też, Drodzy Państwo, chcemy poinformować o zmianie profilu działalności naszego Oddziału. W obliczu konkurencyjnego rynku oraz wielu zmiennych niezależnych od nas, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu części działalności szkoleniowej i konferencyjnej – poszerzając zarazem inne obszary działalności. Czynników było wiele, jednym z nich niewątpliwie jest ten najbardziej prozaiczny, a jednak ważny: ekonomia. Wielkopolski Oddział PZITS w swoim zaangażowaniu i odpowiedzialności, zawsze starał się robić jak najwięcej dla dobra uczestników, nierzadko wychodząc niejako przed szereg z chęcią pomocy i uczynienia imprez jeszcze lepszymi. Takie godne pochwały działania, nie zawsze szły jednak w parze z bilansem finansowym. Mamy pełną świadomość tego, iż podjęta decyzja nie jest ruchem pochopnym, gdyż przepięknie zamyka się klamrą kompozycyjno-treściową. Klamrą pięknych jubileuszy: 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS jako jednostki autonomicznej, 100-lecia PZITS oraz 25. edycji międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, konferencji, która w apogeum swojej popularności gościła i tysiąc uczestników naraz, zarówno praktyków i wybitnych naukowców - teoretyków branży.

 

Dodatkowo cieszy nas obraz setek książek na naszych półkach – żywej historii konferencji organizowanych przez nasz Oddział. Namacalnego dowodu na obecność tysięcy uczestników, których przez dziesięciolecia mieliśmy zaszczyt gościć na salach konferencyjnych całej Polski. Żaden z naszych cyklów szkoleniowych nie pójdzie w zapomnienie właśnie dlatego, że spełnił swoją funkcję. W kuluarach zawiązały się przyjaźnie, które w konsekwencji doprowadziły do współpracy firm i osób działających w branży do dziś, ale i na przyszłość. Na salach konferencyjnych zrodziło się wiele owocnych w skutkach dyskusji, które zakiełkowały słowem, a po latach stały się ciałem. I właśnie dlatego możemy być dumni, ponieważ wpisaliśmy się w słowa dewizy wyhaftowanej na naszym oddziałowym sztandarze. „Być narodowi użytecznym” – i za tymi słowami ks. Stanisława Staszica podążaliśmy przez cały czas trwania ery konferencyjnej. Nie my, a te konferencje, ci ludzie, którzy je współtworzyli, nadawali sens i wymierny efekt, użytek dla beneficjentów wiedzy płynącej ze wszystkich imprez szkoleniowych Wielkopolskiego Oddziału PZITS.

 

Za to serdecznie dziękujemy!

 

Nie mówimy jednak „żegnajcie”, bo Wielkopolski Oddział PZITS działa dalej i to jeszcze intensywniej zakasując rękawy do pracy. Zmieniamy profil, by „być jeszcze bardziej użytecznymi” licząc na dalszą, już nieco inną współpracę z Państwem, do której będziemy zapraszali! A więc „do zobaczenia”!

 

Jan F. Lemański

z zespołem Współpracowników

stat4u