Komunikaty26.02.2019 r.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Oddział PZITS od lat angażuje się w działania i projekty służące zwiększaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz w aktywizację obszaru ochrony środowiska. W związku z powyższym w porozumieniu z Fundacją Bieg na Rzecz Ziemi, udostępniamy krótką notkę oraz część materiałów konferencyjnych z edycji, które odbyły się w dniach 20 IX 2019 r. i 16 X 2019 r. a dotyczyły „Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032”.

 

 

 

Organizatorem konferencji – przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego – była Fundacja Bieg na Rzecz Ziemi, realizująca tytułowy Bieg Na Rzecz Ziemi. Obie konferencje dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

stat4u