Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


28.02.2022 r.

POMOC UKRAINIE - Wsparcie Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Szanowni Państwo,

w ramach solidarności z Ukrainą, w odpowiedzi na apel Caritas Polska i potrzebie pomocy Uchodźcom, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, w imieniu Zarządu, Członków i Pracowników, przekazał plecaki, worki żeglarskie, ręczniki kąpielowe oraz długopisy. 

Trwamy w nadziei, że nasza pomoc realnie przysłuży się Tym, którzy dzisiaj tak bardzo potrzebują wsparcia.

stat4u