Komunikaty28.02.2022 r.

POMOC UKRAINIE - Wsparcie Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Szanowni Państwo,

w ramach solidarności z Ukrainą, w odpowiedzi na apel Caritas Polska i potrzebie pomocy Uchodźcom, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, w imieniu Zarządu, Członków i Pracowników, przekazał plecaki, worki żeglarskie, ręczniki kąpielowe oraz długopisy. 

Trwamy w nadziei, że nasza pomoc realnie przysłuży się Tym, którzy dzisiaj tak bardzo potrzebują wsparcia.

stat4u