Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


03.10.2022 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze FOTORELACJA

W dniu 21 września 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Wielkopolskiego PZITS za kadencję 2017-2022. 

Przedstawiono i przyjęto porządek i regulamin obrad w głosowaniu jawnym. Komisja Mandatowa uznała ważność obrad, po czym przedstawiono sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za minioną kadencję. Następnie Komisja Wyborcza przedstawiła propozycje kandydatów do władz Oddziału. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i rozpoczęto wybory prezesa, członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Zjazd Delegatów PZITS. Uroczystość połączono z wręczeniem odznak honorowych PZITS oraz NOT.

 

W wyniku wyborów tajnych prezesem Wielkopolskiego Oddziału PZITS na kadencję 2022-2026 została Pani dr inż. Teresa Kubiak.

 

Prezesem Honorowym, po 47 latach wymiernej pracy na stanowisku Prezesa ZO, został Pan Jan Franciszek Lemański.

 

Członkami Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PZITS na kadencję 2022 – 2026
zostali wybrani:

- Ryszard Błażejewski 
- Roman Ćwiertnia 
- Barbara Horodecka-Kurzawa 
- Mikołaj Książkiewicz
- Wojciech Ratajczak 

 

Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału Wielkopolskiego PZITS zostali wybrani:

- Włodzimierz Dudlik 
- Romuald Signietzki 
- Janusz Wachowiak 

 

Członkami Sądu Koleżeńskiego Oddziału Wielkopolskiego PZITS zostali wybrani:

- Sławomir Biłozor 
- Lech Kaczorowski 
- Marek Wawrzyniewicz 

 

stat4u