Aktualności

POLECO 2023 - IX Konferencja "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych" - FOTORELACJA

18 października w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2023 odbyła się IX Konferencja "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych", której organizatorem był Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Główna Sekcja Gospodarki Odpadami przy ZG PZITS.

 

czytaj więcej »


Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

Niniejszym, jest nam niezmiernie miło poinformować, że treść Poradnika "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych" udostępniamy bezpłatnie w zakresie powszechnym. Czynimy to by realnie przekazać owoc pracy osobom, których dotyczy problematyka opracowania – nie tylko osób zawodowo zajmujących się zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, ale i osób zainteresowanych ochroną naszego środowiska, mając na uwadze wagę Poradnika i jego merytoryczny wpływ na uświadamianie w zakresie zobowiązań wobec przyszłych pokoleń oraz wobec planety i klimatu. Działanie to wpisuje się w założenia hasła, autorstwa Stanisława Staszica, wyhaftowanego na rewersie naszego sztandaru: „Być Narodowi użytecznym”. Poradnik bez wątpienia okaże się użytecznym narzędziem do pozyskiwania branżowej wiedzy, ale i uświadamiania o rzeczach ważnych dla ochrony środowiska, a nie zawsze w pełni dostrzegalnych.

 

Klilknij aby pobrać Poradnik w wersji elektronicznej

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u