Aktualności

Certyfikacja serwisantów małych oczyszczalni ścieków

Jednym z podstawowych zadań Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) jest szerzenie dobrej, wartościowej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz instalacji sanitarnych.

 

Jako specjaliści z branży widzimy zagrożenia jakie niesie ze sobą nieprawidłowe funkcjonowanie budynków i ich wyposażenia. Jednym z bardzo wrażliwych urządzeń i instalacji są małe oczyszczalnie ścieków (MOŚ), których nieprawidłowa praca może spowodować duże szkody środowiskowe, a szczególnie – zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych.

 

PZITS, w ramach Zintegrowanego Systemu Klasyfikacji, zostało instytucją certyfikującą, która może prowadzić walidację (tj. sprawdzać, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację faktycznie posiada wymaganą wiedzę i umiejętności) oraz wydawać certyfikaty. Podstawowe informacje na temat kwalifikacji można uzyskać na stronie ZSK.

 

Jesteśmy pewni, iż kwalifikacja będzie cenna nie tylko dla serwisantów. Stanowić będzie podstawę zaufania użytkownika i właściciela MOŚ do prawidłowo i w pełni sumiennie wykonanej pracy, gwarantującej sprawne funkcjonowanie obiektu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://pzits.pl/mos/

czytaj więcej »


Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

Niniejszym, jest nam niezmiernie miło poinformować, że treść Poradnika "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych" udostępniamy bezpłatnie w zakresie powszechnym. Czynimy to by realnie przekazać owoc pracy osobom, których dotyczy problematyka opracowania – nie tylko osób zawodowo zajmujących się zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, ale i osób zainteresowanych ochroną naszego środowiska, mając na uwadze wagę Poradnika i jego merytoryczny wpływ na uświadamianie w zakresie zobowiązań wobec przyszłych pokoleń oraz wobec planety i klimatu. Działanie to wpisuje się w założenia hasła, autorstwa Stanisława Staszica, wyhaftowanego na rewersie naszego sztandaru: „Być Narodowi użytecznym”. Poradnik bez wątpienia okaże się użytecznym narzędziem do pozyskiwania branżowej wiedzy, ale i uświadamiania o rzeczach ważnych dla ochrony środowiska, a nie zawsze w pełni dostrzegalnych.

 

Klilknij aby pobrać Poradnik w wersji elektronicznej

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

stat4u