Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


31.03.2020 r.

Przesłanie do Członków Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Szanowni Członkowie Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Drogie Koleżanki i Koledzy

 

Jak wszyscy dobrze wiemy, sytuacja, która dotknęła nie tylko świat i Europę, ale i nasz kraj, jest ekstraordynaryjna.

Dotąd informowaliśmy o tym, że biuro Wielkopolskiego Oddziału PZITS w Domu Technika, zawiesza do odwołania - tam swoją pracę i przenosi się na model zdalny. Jednakże czujemy się w obowiązku by poinformować Państwa, iż te niecodzienne okoliczności nie sprawiają, że zawieszamy działalność. Ograniczamy jedynie formę, przestajemy na czas epidemii działać w biurze, ale założenia, zaangażowanie, plany i liczne pomysły nie znikają w natłoku epidemicznej zawieruchy. Nadal czynnie pracujemy nad branżowymi poradnikami, które mogą okazać się bardzo wartościowym materiałem branżowym. Wierzymy także, że szkolenia, które corocznie organizowaliśmy dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zewnętrznych podmiotów, będą cieszyć się tym większym zainteresowaniem, - mamy taką nadzieję - gdy po miesiącach posuchy, nasze koleżanki i koledzy z branży, spragnieni wiedzy, znów zapełnią sale wykładowe.

 

W tym trudnym czasie, życzymy Państwu zdrowia, spokoju ducha, ale także nadziei, że już wkrótce spotkamy się w okolicznościach sprzyjających współpracy i ze zdwojoną siłą wrócimy do spragnionej normalności. Do zobaczenia!

 

Z wyrazami szacunku,

Jan F. Lemański

z zespołem Współpracowników

stat4u