Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


Szkolenia i Kursy

W DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Ośrodek Szkoleniowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. z 2017 r. poz 220, tj. z późn zm. istnieje obowiązek posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

Prowadzimy szkolenia przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych m.in. takich urządzeń jak:

- kotły wodne i parowe,

- instalacje i urządzenia cieplne, chłodnicze

- instalacje i urządzenia gazowe

zakończone egzaminem.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ma stałe posiedzenie w Domu Technika przy ul. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu w każdy czwartek

w godz. od 11:00 do 13:00 w sali 324 przy ul. Wieniawskiego 5/9

Informację uzyskać można w Domu Technika w Poznaniu,

przy ul. Wieniawskiego 5/9 pokój 324

lub telefonicznie 61-8537-296 oraz 603 136 177

Ośrodek Szkoleniowy zaprasza na kursy i szkolenia branżowe:

stat4u