Kontakt

Zamówienia:

PZITS O/Wielkopolski
61-712 Poznań
ul.Wieniawskiego 5/9
tel/fax: (061) 85 37 296
(061) 85 37 252
poznan@pzits-cedeko.com.pl

Nowości wydawnicze

OFERTA CZASOWA! - 100 zł

PROMOCJA!!! Poradnik Eksploatatora Oczyszczalni Ścieków - Wydanie III

Praca zbiorowa pod redakcją Zbysława Dymaczewskiego, Poznań 2011

20 zł

Sprawozdanie o stanie gleb narzędziem identyfikacji i oceny zanieczyszczenia gleb

autorzy: Jolanta Kwiatkowska-Malina, Carlos Pyrcz, Bartosz Zaborski, Poznań 2013

Wydawnictwa

W związku ze zmianami przepisów przypominamy że od 1 maja 2011 r. obowiązuje stawka 5% na wszystkie ksiazki - doliczana do cen podanych w ofercie wydawniczej.

Do wszystkich zamówionych pozycji doliczane są koszty wysyłki w zależności od ilości zamówienia!!!

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) powstało w 1919 roku zaś Oddział Wielkopolski wyodrębnił się jako samodzielna jednostka w 1938r. Stowarzyszenie ma charakter proekologiczny i w swej działalności zajmuje się inżynierią sanitarną i inżynieryjną ochroną środowiska. Ważne miejsce zajmuje edukacja ekologiczna prowadzona w ramach Wielkopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska "CEDEKO" - będącej Agendą PZITS Organizujemy konferencje, sympozja, seminaria i kursy interaktywne z których pochodzą m.in. nasze wydawnictwa. Wydajemy również książki techniczne. Niniejsza oferta to wartościowy zbiór literatury fachowej, szczególnie z zakresu inżynierii sanitarnej i inżynieryjnej ochrony środowiska. Wydany przez PZITS "Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków" i jego autorzy otrzymali nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody. Propagowanie literatury fachowej jest jednym z najważniejszych celów statutowych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Oferta pozycji książkowych wydanych przez Wielkopolski Oddział PZITS

Prawne aspekty zarządzania ochroną środowiska

30 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami. Rozwiązania systemowe - wrzesień 2018 PEŁEN KOLOR

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego.

Zakopane - wrzesień 2018.

20 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami. Nowe prawo wodne w praktyce - marzec 2018

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Zakopane - marzec 2018.

20 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami - Zagadnienia prawne i techniczne

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Zakopane - wrzesień 2016.

20 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne.

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Zakopane - wrzesień 2015.

40 zł

Prawo gospodarki odpadami

Monografia autorstwa Zbigniewa Bukowskiego.

Recenzja prof. Marek Górski.

20 zł

Prawne i organizacyjne aspekty ochrony środowiska w zlewni Morza Bałtyckiego

redakcja Zbigniew Bukowski, Poznań
55 zł

Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza

Praca zbiorowa pod redakcją Marka Górskiego, Łódź-Poznań 2011
25 zł

Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska według stanu prawnego na koniec stycznia 2009

Marek Górski, 2009.
25 zł

Odpowiedzialność administracyjno - prawna w ochronie środowiska - zagadnienia podstawowe

Marek Górski 2008.

Gospodarka wodno-ściekowa

OFERTA CZASOWA! - 100 zł

PROMOCJA!!! Poradnik Eksploatatora Oczyszczalni Ścieków - Wydanie III

nowosc
promocja

Praca zbiorowa pod redakcją Zbysława Dymaczewskiego, Poznań 2011

50 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód 2018

Redakcja Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak

25 zł

Zarządzanie komunalnymi osadami ściekowymi

Zarządzanie komunalnymi osadami ściekowymi pod redakcją Łucji Fukas-Płonki.

2016.

50 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód 2016

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Urbaniakia

Kudowa Zdrój - czerwiec 2016.

20 zł

Eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych

Red:Roman Ćwiertnia, Tomasz Ćwiertnia, Poznań 2014

20 zł

Gaz, Woda, Ścieki – synteza rozwoju

Praca zbiorowa, Poznań 2014
50 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Redakcja Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak

40 zł

Praktyczne aspekty ochrony środowiska morskiego

Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Urbaniaka

25 zł

Prktyczny poradnik eksploatacji sieci kanalizacyjnych

autorzy: mgr inż. Roman Ćwiertnia, mgr inż. Tomasz Ćwiertnia, Poznań 2012
220 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

tom I i tom II

red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Poznań 2012

 

25 zł

Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Morza Bałtyckiego

praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Zimoch, Poznań 2012
45 zł

Bóbr Europejski (Castor Fiber Linnaeus 1758) w puszczy zielonka. Kształtowanie małej retencji na terenie chronionym – studium przypadku

praca zbiorowa, Poznań 2010 r.
120 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne

praca zbiorowa pod redakcją Marka M. Sozańskiego, Poznań 2010

NAKŁAD WYCZERPANY!!!

15 zł

Pomiary i przetwarzanie danych opadowych dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnieniowych

Monografia Janusza Łomotowskiego, Pawła Licznara, Mariana Rojka.

Maj 2005

20 zł

Kanalizacja wsi

red. Ryszard Błażejewski, czerwiec 2003
100 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Materiały konferencyjne, czerwiec 2008 r. Wydanie II-tomowe
100 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Materiały konferencyjne, czerwiec 2006 r. Wydanie II-tomowe
60 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

Materiały konferencyjne, wrzesień 2004 r.
50 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód

promocja

Materiały konferencyjne czerwiec 2002 r.

I Tom polski - 30zł,   II Tom angielski - 20zł

Gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, technologie unieszkodliwiania, zarządzanie

Strona 1 z 3  > >>

30 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami. Rozwiązania systemowe - wrzesień 2018 PEŁEN KOLOR

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego.

Zakopane - wrzesień 2018.

30 zł

Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja 2018

Kolejna pozycja, którą oddajemy do Państwa rąk to książka pt. "Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja" pod redakcją prof. Grzegorza Maliny.

20 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami. Nowe prawo wodne w praktyce - marzec 2018

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Zakopane - marzec 2018.

100 zł

Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami 2017

Książka - praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego.

30 zł

Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja 2017 PEŁEN KOLOR

Kolejna pozycja, którą oddajemy do Państwa rąk to książka wydana w pełnym kolorze pt. "Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja" pod redakcją prof. Grzegorza Maliny.

30 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami - marzec 2017 PEŁEN KOLOR

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Zakopane - marzec 2017.

25 zł

Zarządzanie komunalnymi osadami ściekowymi

Zarządzanie komunalnymi osadami ściekowymi pod redakcją Łucji Fukas-Płonki.

2016.

20 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami - Zagadnienia prawne i techniczne

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Zakopane - wrzesień 2016.

25 zł

Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja 2016

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Grzegorza Maliny.

Maj 2016

25 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami - Zagadnienia prawne i techniczne

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Zakopane - marzec 2016.

50 zł

Kompleksowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami 2015

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego.
Recenzja: Komitet Naukowy XI Waste Forum.

Maj 2015

30 zł

Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja 2015

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Grzegorza Maliny.

Kwiecień 2015

20 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Marzec 2015

 

40 zł

Prawo gospodarki odpadami

Monografia autorstwa Zbigniewa Bukowskiego.

Recenzja prof. Marek Górski.

20 zł

Zarządzanie Gospodarką Odpadami. Aktualne regulacje prawne

Redakcja prof. Marek Górski, Poznań - wrzesień 2014 r.

50 zł

Remediacja rekultywacja i rewitalizacja

red. prof. Grzegorz Malina, Poznań 2014 r.

20 zł

Zarządzanie Gospodarką Odpadami nowe regulacje prawne

praca zbiorowa, Poznań 2014
40 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami. Technologiczno-organizacyjne aspekty gospodarki odpadami

praca zbiorowa, Poznań - wrzesień 2013
45 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami

redakcja Piotr Manczarski, Poznań - marzec 2013
50 zł

Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych

redakcja Grzegorz Malina, Poznań 2013
100 zł

Kompleksowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami

redakcja Piotr Manczarski, Poznań 2013
40 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami. Nowe regulacje prawne

praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Grabowskiego, Poznań 2012
40 zł

Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych

praca zbiorowa pod red. Grzegorza Maliny. Poznań, 2012
40 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami. Budowa gminnych systemów. Aspekty organizacyjno-techniczne

praca zbiorowa pod redakcją Barbary Kozłowskiej, marzec 2012
55 zł

Paliwa z odpadów. Technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów

Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja J. Wandrasza, Poznań 2011

Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo

4 zł

Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań w budynkach z wentylacją naturalną (grawitacyjną) i urządzeniami gazowymi

autorzy: Mikołaj Ksiażkiewicz, Jan F. Lemański, Poznań 2012
30 zł

Postęp techniczny w ciepłownictwie w roku klimatu i środowiska 2008.

praca zbiorowa, Poznań 2008
10 zł

Materiały pomocnicze i podstawowa tematyka egzaminacyjna dla osób zatrudnionych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych - cieplnych i gazowych.

red. Jan Gucki. Poznań 2003
20 zł

Postęp techniczny w ciepłownictwie. Nowoczesne rozwiązania systemowe.

red. Edward Szczechowiak, Poznań 2004

Informatyka w ochronie środowiska

25 zł

Komputerowe wspomaganie eksploatacji obiektów i procesów w systemach zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

Monografia autorstwa Andrzeja Urbaniaka.

Poznań - Gniezno, 2016

15 zł

Inteligentne systemy w inżynierii i ochronie środowiska

promocja
red. Andrzej Urbaniak, Przemysław Zakrzewski, Poznań 2007
15 zł

Efektywność wdrażania technologii informatycznych

promocja
red. Andrzej Urbaniak, Sergiusz Zabawa. Poznań 2005
15 zł

Zastosowanie technik informatycznych w zarządzaniu systemami wod-kan

promocja
red. Andrzej Urbaniak, Rafał Klaus. Poznań 2003
15 zł

Komputer w ochronie środowiska

promocja
red. Eugeniusz M. Sroczan. Poznań 2001

Zarządzanie środowiskowe

30 zł

Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja 2018

Kolejna pozycja, którą oddajemy do Państwa rąk to książka pt. "Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja" pod redakcją prof. Grzegorza Maliny.

30 zł

Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja 2017 PEŁEN KOLOR

Kolejna pozycja, którą oddajemy do Państwa rąk to książka wydana w pełnym kolorze pt. "Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja" pod redakcją prof. Grzegorza Maliny.

25 zł

Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja 2016

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Grzegorza Maliny.

Maj 2016

25 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami - Zagadnienia prawne i techniczne

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Zakopane - marzec 2016.

20 zł

Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne.

Praca zbiorowa pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Zakopane - wrzesień 2015.

15 zł

Aspekty ochrony środowiska morskiego i nadmorskiego

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego.
Recenzja: Marek Górski

Czerwiec 2015

MiniLO & Aniela - kwartalnik edukacji ekologicznej

Logistyka Odzysku - czasopismo

20 zł

Sprawozdanie o stanie gleb narzędziem identyfikacji i oceny zanieczyszczenia gleb

nowosc
autorzy: Jolanta Kwiatkowska-Malina, Carlos Pyrcz, Bartosz Zaborski, Poznań 2013
35 zł

Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania

monografia naukowa pod redakcją Aliny Matuszak-Flejszman, wrzesień 2010
35 zł

Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, a zrównoważony rozwój

Praca zbiorowa pod redakcją Aliny Matuszak - Flejszman, Poznań wrzesień 2009.
20 zł

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie i gminie

promocja
red. Joanna Ejdys. Poznań 2005
15 zł

Efektywność systemów zarządzania

promocja
red. Jerzy Łańcucki. Poznań 2004
10 zł

Od integracji systemów zarządzania do TQM

promocja
praca zbiorowa pod red. J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman. Poznań 2003
10 zł

Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie

promocja
pod. red. naukową Rafała Miłaszewskiego. Poznań-Białystok 1999

Inne

MiniLO & Aniela - kwartalnik edukacji ekologicznej

Logistyka Odzysku - czasopismo

Kodeks dobrych praktyky w gospodarce odpadami komunalnymi

15 zł

75 lat działalności Wielkopolskiego Oddziału PZITS na rzecz inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska

Okolicznościowa Monografia Wielkopolskiego Oddziału PZITS, praca zbiorowa, Poznań - październik 2013

20 zł

Angielska terminologia i polskie hasła w gospodarce odpadami stałymi / English terminology and Polish terms in solid waste management (SŁOWNIK)

autor: Jan Borowski. Poznań 2011
20 zł

Polska terminologia i indeks haseł angielskich w gospodarce odpadami stałymi / Polish terminology and index of English terms in solid waste management (SŁOWNIK)

autor: Jan Borowski, Grażyna Filoda. Poznań 2011
5 zł

Komiks ekologiczny "Porwani na BIOSA"

Wielkopolski Oddział PZITS. Poznań, 2009

Zamówienia

PZITS O/Wielkopolski
61-712 Poznań
ul.Wieniawskiego 5/9
tel/fax: (061) 85 37 296
(061) 85 37 252
poznan@pzits-cedeko.com.pl

Materiały archiwalne

Pozycje archwialne, których wznowień już nie planujemy udostępnione są w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału PZITS przy ul. H. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu - pokój 324.

Archiwalne pozycje znajdziecie Państwo także tutaj.

 

stat4u