Kontakt

Zamówienia:

PZITS O/Wielkopolski
61-712 Poznań
ul.Wieniawskiego 5/9
tel/fax: (061) 85 37 296
(061) 85 37 252
poznan@pzits-cedeko.com.pl

Nowości wydawnicze

OFERTA CZASOWA! - 100 zł

PROMOCJA!!! Poradnik Eksploatatora Oczyszczalni Ścieków - Wydanie III

Praca zbiorowa pod redakcją Zbysława Dymaczewskiego, Poznań 2011

Wydawnictwa

W związku ze zmianami przepisów przypominamy że od 1 maja 2011 r. obowiązuje stawka 5% na wszystkie ksiazki - doliczana do cen podanych w ofercie wydawniczej.

Do wszystkich zamówionych pozycji doliczane są koszty wysyłki w zależności od ilości zamówienia!!!

 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) powstało w 1919 roku zaś Oddział Wielkopolski wyodrębnił się jako samodzielna jednostka w 1938r. Stowarzyszenie ma charakter proekologiczny i w swej działalności zajmuje się inżynierią sanitarną i inżynieryjną ochroną środowiska. Ważne miejsce zajmuje edukacja ekologiczna prowadzona w ramach Wielkopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska "CEDEKO" - będącej Agendą PZITS Organizujemy konferencje, sympozja, seminaria i kursy interaktywne z których pochodzą m.in. nasze wydawnictwa. Wydajemy również książki techniczne. Niniejsza oferta to wartościowy zbiór literatury fachowej, szczególnie z zakresu inżynierii sanitarnej i inżynieryjnej ochrony środowiska. Wydany przez PZITS "Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków" i jego autorzy otrzymali nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody. Propagowanie literatury fachowej jest jednym z najważniejszych celów statutowych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Oferta pozycji książkowych wydanych przez Wielkopolski Oddział PZITS

Prawne aspekty zarządzania ochroną środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa

OFERTA CZASOWA! - 100 zł

PROMOCJA!!! Poradnik Eksploatatora Oczyszczalni Ścieków - Wydanie III

nowosc
promocja

Praca zbiorowa pod redakcją Zbysława Dymaczewskiego, Poznań 2011

50 zł

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód 2018

Redakcja Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak

25 zł

Praktyczny poradnik eksploatacji sieci kanalizacyjnych

autorzy: mgr inż. Roman Ćwiertnia, mgr inż. Tomasz Ćwiertnia, Poznań 2012

45 zł

Bóbr Europejski (Castor Fiber Linnaeus 1758) w puszczy zielonka. Kształtowanie małej retencji na terenie chronionym – studium przypadku

praca zbiorowa, Poznań 2010 r.
20 zł

Kanalizacja wsi

red. Ryszard Błażejewski, czerwiec 2003

Gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, technologie unieszkodliwiania, zarządzanie

100 zł

Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami 2017

Książka - praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego.

50 zł

Kompleksowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami 2015

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego.
Recenzja: Komitet Naukowy XI Waste Forum.

Maj 2015

60 zł

Likwidacja zagrożeń środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych

monografia: Grzegorz Malina, Poznań, kwiecień 2011

Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo

6 mały rozmiar/9 duży rozmiar zł

Warunki bezpiecznego użytkowania mieszkań w budynkach z wentylacją naturalną (grawitacyjną) i urządzeniami gazowymi

autorzy: Mikołaj Ksiażkiewicz, Jan F. Lemański, Poznań 2012

10 zł

Materiały pomocnicze i podstawowa tematyka egzaminacyjna dla osób zatrudnionych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych - cieplnych i gazowych.

red. Jan Gucki. Poznań 2003

Informatyka w ochronie środowiska

25 zł

Komputerowe wspomaganie eksploatacji obiektów i procesów w systemach zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

Monografia autorstwa Andrzeja Urbaniaka.

Poznań - Gniezno, 2016

Zarządzanie środowiskowe

Inne

15 zł

80 lat działalności Wielkopolskiego Oddziału PZITS na rzecz inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska

Okolicznościowa Monografia Wielkopolskiego Oddziału PZITS, praca zbiorowa, Poznań - 2018

5 zł

Komiks ekologiczny "Porwani na BIOSA"

Wielkopolski Oddział PZITS. Poznań, 2009

Zamówienia

PZITS O/Wielkopolski
61-712 Poznań
ul.Wieniawskiego 5/9
tel/fax: (061) 85 37 296
(061) 85 37 252
poznan@pzits-cedeko.com.pl

Materiały archiwalne

Pozycje archwialne, których wznowień już nie planujemy udostępnione są w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału PZITS przy ul. H. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu - pokój 324.

Archiwalne pozycje znajdziecie Państwo także tutaj.

 

stat4u