Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


20.10.2017 r.

70 lecie FSNT NOT Rady w Poznaniu

19 października 2017 r. w Auli Jana Lubrańskiego Collegium Minus w Poznaniu, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 70-lecia FSNT NOT Rady w Poznaniu. Gości powitał Prezes Rady, Kazimierz Pawlicki. Wydarzeniu towarzyszył wykład dr Romana Pieprzyka "Energooszczędne budownictwo, budynek pasywny - od teorii do praktyki", po czym wręczono odznaczenia.

Wśród odznaczonych Członków Wielkopolskiego Oddziału PZITS znaleźli się:

Jan F. Lemański - Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego "Labor Omnia Vincit"

Roman Ćwiertnia, Mikołaj Książkiewicz, Sergiusz Zabawa - Złota Honorowa Odznaka NOT

Jerzy Michalak - Srebrna Honorowa Odznaka NOT

Uroczystość zwieńczył występ Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Ważnym elementem obchodów była wydana z okazji jubileuszu książka pt. "70 lat NOT w Poznaniu Tom II 1997-2017", której redaktorami prowadzącymi byli Krzysztof Kasprzak oraz Jan F. Lemański, prezes Wielkopolskiego Oddziału PZITS. Redakcją techniczną zajmował się Jakub Skrzypczak

stat4u