Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


29.04.2024 r.

Dni Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego na Politechnice Poznańskiej

W dniach 8-9 maja 2024 r. odbędą się Dni Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego na Politechnice Poznańskiej (DBPIE 2024).
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem PZITS.
Konferencja ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu energooszczędności w budownictwie, realizowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podczas DBPiE 2024 zaprezentowane zostaną wykłady wprowadzające do tematyki budownictwa energooszczędnego oraz dotyczące praktycznych realizacji takich budynków. Planowane są również warsztaty.
 
Szczegółowy harmonogram będzie dostępny na kilka dni przed terminem wydarzenia na stronie: www.dbpie.put.poznan.pl
Środa 8 maja – dzień wykładowy, wstęp wolny (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej).
Czwartek 9 maja – dzień warsztatowy, konieczne zapisy (różne lokalizacje).
 
Zapraszamy!
 
stat4u