Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


12.07.2019 r.

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 2019

W Warszawie w dniach 3 – 4 października 2019 r. odbędą się Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Patronat honorowy nad Warsztatami objęły: REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations,  Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba Inzynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Więcej informacji na stronie: http://warsztaty.pzits.pl/

stat4u