Komunikaty15.10.2018 r.

Ich warto znać, z nimi warto współpracować: Sweco Consulting

 

Przedstawiamy kolejną prezentację firmy z cyklu "Ich warto znać, z nimi warto współpracować".

Sweco Consulting

SWECO to największa europejska firma inżynieryjno - doradcza w sektorach rynku: woda i środowisko, przemysł, energetyka, architektura, transport lądowy i wodny, budownictwo kubaturowe, infrastruktura miejska. GRUPA SWECO zatrudnia ca 14 500 inżynierów konsultantów zaangażowanych co roku w inwestycje w ponad 70 krajach świata a sprzedaż w ub. roku osiągnęła wartość blisko 2 mld EURO.

 

SWECO CONSULTING Spółka z o. o., znana wcześniej jako GRONTMIJ POLSKA Spółka z o. o., działa na rynku polskim nieprzerwanie od początku lat 90-tych ub. wieku. Spółka zatrudnia ponad 300 specjalistów w Biurach Projektów w Warszawie i Katowicach oraz Biurach Regionalnych i ich Oddziałach, zlokalizowanych w największych miastach w Polsce. Siedziba główna mieści się w Poznaniu.

 

Zakres usług SWECO CONSULTING:

 

USŁUGI KONSULTINGOWE

 • Fundusze Spójności, Fundusze Strukturalne oraz Rozwoju Innowacji
 • Programy Funkcjonalno - Użytkowe
 • Studia wykonalności
 • Wsparcie techniczne, finansowe i prawne
 • Programy ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ściekami
 • Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
 • Pozwolenia zintegrowane IPPC
 • Przeglądy ekologiczne EDD
 • Analizy środowiskowe przedsiębiorstw
 • Badania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego
 • Certyfikacje BREEAM / LEED LCC

PROJEKTOWANIE:

 • Specyfikacje techniczne
 • Kosztorysy inwestorskie, przedmiary oraz zbiorcze zestawienia kosztów
 • Procedowanie decyzji administracyjnych
 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty budowlane

ZARZADZANIE PROJEKTEM I NADZORY

 • Koordynacja procesu projektowania i pozwoleń
 • Wymagane przez Klienta standardy Specyfikacji Technicznych
 • Wybór wykonawcy robót
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Nadzór nad budżetem inwestycji
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC

Dzięki dywersyfikacji usług oraz uzupełniającym się wzajemnie obszarom działalności i segmentów rynku,  SWECO CONSULTING z sukcesem realizuje najbardziej złożone projekty zarówno dla Klientów publicznych jak i prywatnych. Nasze podejście do realizacji każdego projektu pod nazwą „Client Journey” zorientowane jest na zapewnienie osiągnięcia wszystkich celów zdefiniowanych przez Zamawiającego.

Adres:

Sweco Consulting sp. z o.o.

ul. Franklina Roosevelta 22

60-829 Poznań

Telefon  +48 61 864 93 00

Fax +48 61 864 93 01

www.sweco.pl

 

Więcej informacji o naszym partnerze pod linkiem http://www.sweco.pl/o-nas/

 

stat4u