Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


30.05.2018 r.

Ich warto znać, z nimi warto współpracować: ZUOK Rudno

Przedstawiamy kolejną prezentację firmy z cyklu "Ich warto znać, z nimi warto współpracować".

ZUOK Rudno

W roku 2008 Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” powołało Spółkę z o.o. w celu zarządzania oraz prowadzenia działalności gospodarczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy oraz prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ,, Czyste Środowisko’’.

W styczniu 2009 po kilku latach  intensywnej i konsekwentnej pracy Związek Gmin „Czyste Środowisko”, w skład którego wchodzi 19 gmin, zakończył budowę nowoczesnego zgodnego z wymogami ustawy o ochronie środowiska i przepisami unijnymi, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych   w miejscowości Rudno, gmina Ostróda. Wówczas był to najnowocześniejszy zakład na Warmii i Mazurach. Niespełna trzy lata po rozpoczęciu działalności spółka podjęła kolejne kroki dot. rozbudowy i unowocześnienia zakładu. Wartość rozbudowy zakładu kosztowała  ok. 60mln zł. Na ten cel Spółka pozyskała min. środki unijne. Drugi etap rozbudowy zakładu dotyczył głównie  dostosowania technologii do wymogów ustawodawczych oraz usprawnień  odbioru odpadów z terenu Związku Gmin ,,Czyste Środowisko’’. W tym celu powstały trzy stacje przeładunkowe w gminach Zalewo, Kurzętnik i w Iławie. Natomiast w zakładzie  została zmodernizowana hala sortowni w celu wydzielenia odpadów do produkcji paliw alternatywnych i odpadów ulegających biodegradacji oraz zwiększenia odzysku surowców wtórnych. Powstała też instalacja dla procesów biodegradacji w systemie Biodegma, oraz budynek warsztatowo - garażowy.  Zakupiono sprzęt  specjalistyczny oraz samochody ciężarowe. Dzięki nowoczesnym technologiom zakład został wpisany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Spółka zajmuje się zbieraniem odpadów  innych niż niebezpieczne, obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne, demontażem wyrobów zużytych, odzyskiem surowców z materiałów segregowanych oraz sprzedażą hurtową odpadów i złomu.

W  2010r. w zakładzie wdrożony został System Zarządzania ISO 9001:2008, zgodnie z  którym pracujemy i realizujemy konsekwentnie założone cele. Zwieńczeniem naszej pracy są nagrody i wyróżnienia jakie w ostatnim czasie zostały przyznane Spółce min. Warmińsko-Mazurska Nagroda za Jakość Zarzadzania którą otrzymaliśmy w 2014 i 2015r. Diamenty Forbesa  przyznane spółce w 2015r. za wyniki finansowe z lat 2011-2013, czy nagrody o Puchar Recyklingu  które otrzymujemy corocznie już od 2012 roku za odzysk surowców wtórnych.

Dobre zarządzanie Spółką oraz praca jaką wykonujemy  na rzecz ochrony środowiska przyniosło wymierne korzyści dla obsługiwanego przez ZUOK RUDNO   Regionu Związku Gmin ,,Czyste Środowisko’’.

 

www.zuokrudno.pl

 

 

 

 

 

 

stat4u