Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


21.05.2018 r.

80-lecie Wielkopolskiego Oddziału PZITS

17 maja 2018 r. w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wydarzenie poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele OO. Domnikanów, podczas której poświęcono sztandar  Oddziału. Gości powitał  prezes, Jan Lemański. Licznie przybyli uczestnicy pogratulowali jubileuszu i życzyli stowarzyszeniu dalszych lat działalności. W dwóch następujących po sobie sesjach zaprezentowano wystąpienia nawiązujące tematycznie do wieloletniej tradycji inżynieryjnej ochrony środowiska.

Podczas uroczystej sesji nie mogło zabraknąć podziękowań i wyróżnień.

Srebrną Honorową Odznakę PZITS otrzymali:

- Grembowski Aleksander

- Musiałowicz Magdalena

- Skrzypkowiak Wojciech

- Wesołowska Elżbieta

- Wojcieszyński Jerzy

- Wojcieszyński Lech

Złotą Honorową Odznakę PZITS otrzymali:

- Chrzanowski Maciej

- Dymaczewski Zbysław

- Gracz Władysław

- Grundfos Pompy

Ważnym elementem obchodów była wydana z okazji jubileuszu monografia pt. "80 lat działalności na rzecz inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska", którą każdy gość otrzymał w pakiecie upominkowym. Monografię tę przygotował zespół w składzie: Krzysztof Kasprzak, Jan F. Lemański, Jakub Skrzypczak, Sergiusz Zabawa.

stat4u