Komunikaty

ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD

Informujemy, że ukazał się komunikat nr 3 dotyczący jubileuszowej konferencji z cyklu Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód.

Wraz z komunikatem dostępne są załączniki:

- Załącznik nr 1 - druk rezerwacji hotelu Ibis Poznań Centrum

- Załącznik nr 2 - druk rezerwacji hotelu HP Park

- Załącznik nr 3 - karta uczestnictwa w konferencji

- Załącznik nr 4 - matryca

- Załącznik nr 5 - wskazówki redakcyjne

czytaj więcej »


23.02.2018 r.

Jubileusz 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Jubileusz 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału PZITS to wyjątkowe wydarzenie, zarówno dla osób związanych ze stowarzyszeniem, dla całej branży inżynieryjnej ochrony środowiska, jak i całościowego rozumienia swoistej misji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Z tej to okazji, rozpoczynamy publikację cyklu artykułów, w którym zaprezentujemy rys historyczny Wielkopolskiego Oddziału PZITS, przedstawimy organizacje ściśle współpracujące ze stowarzyszeniem oraz sylwetki zasłużonych dla Oddziału osób.

Historia Oddziału rozpoczyna się w 1938 r., aczkolwiek nasze korzenie sięgają roku 1919.

Uchwałą Zarządu Głównego Zrzeszenia z marca 1938 roku powołano Oddział Poznański (Wielkopolski) Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych. Reaktywacja Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, pod nazwą „Oddział Poznański – PZGWiTS, nastąpiła w 1945 roku.

10 grudnia 1957 roku dokonana została kolejna zmiana nazwy, pod którą to nazwą Stowarzyszenie działa do dzisiaj, mianowicie powołano wówczas Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).

 

W historii Oddziału funkcje prezesa pełniło 7 osób:

Antoni Dziurzyński (1873-1948, prezes w okresie od marca 1938 r. do  września 1939 r. oraz w latach 1945-1946)

Florian Pluciński (1988-1956, prezes w latach 1949-1952)

Józef Rynarzewski (1900-1969, prezes w latach 1952-1957)

Edward Wierzbicki (prezes w latach 1957-1958)

Franciszek Zygmanowski (1912-1989, prezes w latach 1958-1969, Honorowy Prezes Oddziału)

Janusz Domazer (1929-1989, prezes w latach 1969-1975)

Jan F. Lemański (1933-   , prezes w latach 1975-nadal).

 

Historia rozwoju Wielkopolskiego Oddziału PZITS jest niezwykle interesująca i złożona – zachęcamy do dokładnego zapoznania się z nią w monografii pt. „75-lat na rzecz inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska”.

 

Przełomowym momentem w nowej działalności Oddziału było powołanie na Walnym Zebraniu Oddziału Poznańskiego PZITS w lutym 1995 r. Wielkopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska „CEDEKO”, jako wewnętrznej agendy Oddziału Stowarzyszenia.

Jej podstawowym zadaniem miało być skupienie organizacyjnie rozproszonych dotąd działań o charakterze gospodarczym, prowadzonych zgodnie z zasadami określonymi Statutem PZITS, nadanie im bardziej dynamicznego charakteru i w szybkim czasie uzyskanie takiej zdolności organizacyjnej i merytorycznej, która umożliwiłaby konkurowanie z coraz liczniej powstającymi w tym okresie w Poznaniu i całym kraju prywatnymi firmami działającymi w obszarze szkoleń, konferencji i wydawnictw komercyjnych.

 

stat4u