Komunikaty12.01.2018 r.

Spotkanie Noworoczne 2018

11 stycznia 2018 roku  w Domu Technika - budynku NOT w Poznaniu odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków, aktywistów i sympatyków Wielkopolskiego Oddziału PZITS. Wzięło w nim udział ponad 60 osób.

 

Wydarzenie wpisało się w kalendarz obchodów jubileuszu 80-lecia Wielkopolskiego Oddziału, a uświetniła je obecność przedstawicieli samorządów (wojewódzkiego, miasta Poznania, powiatu ziemskiego poznańskiego), władz Federacji NOT w Poznaniu oraz przedstawicieli znaczących podmiotów gospodarczych Wielkopolski. Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski, na ręce uczestników przekazał poniższe przesłanie wraz z noworocznymi życzeniami.

 

stat4u