Komunikaty15.12.2017 r.

80-lecie Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Rok 2018 ma wymiar szczególny. Jest rokiem obchodów jubileuszu 80-lecia powstania naszego Oddziału.

Z okazji tej odbędzie się szereg uroczystości, konferencji, spotkań.

Na podkreślenie zasługują szczególnie:

- Uroczysta Sesja Naukowo-Techniczna pt. "80 lat działalności Oddziału Wielkopolskiego PZITS na rzecz inżynieryjnej ochrony środowiska", która odbędzie się 17 maja 2018 r. w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 17/19. Poprzedzi ją Msza Święta w Kościele Dominikanów, połączona z poświęceniem sztandaru.

- XXV jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód", która odbędzie się w terminie 17-20 czerwca 2018 r. w Poznaniu.

 

 

stat4u