Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


Członkowie Wielkopolskiego Oddziału PZITS wyróżnieni Medalem im. prof. Z. Rudolfa:

 

Jan F. Lemański - 1999

+ Jan Gucki - 2003

+ Ferdynand Dembecki - 2004

+ Jan S. Sieradzon - 2008

Marek M. Sozański - 2008

 

stat4u