Komunikaty



Członkowie Wielkopolskiego Oddziału PZITS wyróżnieni Medalem im. prof. Z. Rudolfa:

 

Jan F. Lemański - 1999

+ Jan Gucki - 2003

+ Ferdynand Dembecki - 2004

+ Jan S. Sieradzon - 2008

Marek M. Sozański - 2008

 

stat4u