Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  www.agh.edu.pl

AK NOVA Poznań  www.aknova.pl

Ambasada Kanady w Polsce    www.canada.pl

ATON-HT Wrocław   aton.com.pl

ATUT Lublin   www.atut.lublin.pl

Bank Ochrony Środowiska S.A.  www.bosbank.pl

Biocent www.biocent.com.pl

Biuro Ekspertyz i Projektów Łucja Fukas-Płonka

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku, Warszawa   www.utylizacjaopon.pl

Dukoinżynieria www.dukoinzynieria.pl

EKOBUDEX www.ekobudex.pl

EKO-SOFT www.eko-soft.pl

ELIKOPOL Bielsko-Biała  www.elikopol.com.pl

FRUTIGER Oświęcim www.frutiger.pl

GRONTMIJ Polska  www.grontmij.pl

GRUNDFOS Pompy  www.grundfos.pl

HABA www.haba.pl

HYDRO MARKO www.hydro-marko.pl

KESSEL www.kessel.pl

MATBET www.matbet.pl

Morskie Biuro Podróży w Kołobrzegu  www.polferries.info.pl

NOVITA Zielona Góra  www.novita.com.pl

Portal ODPADY-HELP www.odpady-help.pl

PER AARSLEFF  www.aarsleff.pl

Politechnika Białostocka  www.pb.edu.pl

Politechnika Koszaliński  www.tu.koszalin.pl

Politechnika Krakowska  www.pk.edu.pl

Politechnika Łódzka  www.p.lodz.pl

Politechnika Poznańska  www.put.poznan.pl

Politechnika Rzeszowska  portal.prz.edu.pl

Politechnika Śląska  www.polsl.pl

Politechnika Warszawska  www.pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska  www.pwr.wroc.pl

Portal internetowy Odpady-Help www.odpady-help.pl

PROTE Poznań  www.prote.pl

PROTEK Kalisz   www.protek.kalisz.pl

SAUR Neptun Gdańsk  www.sng.com.pl

SEEN Technologie  seentechnologie.pl

SGS Eko-Projekt   www.eko-projekt.com.pl

STRABAG  www.strabag.pl

SUTCO Polska  www.sutco-polska.com.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  www.sggw.pl

TERMIKA Szczecin

TITECH  www.titech.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  amu.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  www.ue.poznan.pl

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Łódzki  www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  www.up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu puls.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński  www.us.szc.pl

Wavin www.wavin.pl

WESSLING   pl.wessling-group.com/pl

WILO www.wilo.pl

WOBET HYDRET www.wobet-hydret.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  www.wfosgw.poznan.pl

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku  www.wse.edu.pl

stat4u