KomunikatyWładze Oddziału Wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2017 r., odbyło się, zgodnie ze Statutem PZITS, Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału Wielkopolskiego PZITS.

W tajnych wyborach wybrano nowe władze na kadencję 2017 - 2021.

Na inauguracyjnych posiedzeniach poszczególnych władz Oddziału w dniu 26.10.2017 r. ukonstytuowały się one następująco:

 

Zarząd Oddziału:

 • Jan F. Lemański - prezes Oddziału
 • Ryszard Błażejewski - I v-ce prezes Z.O. ds. naukowych
 • Roman Ćwiertnia - II v-ce prezes Z.O. ds. techniki
 • Magdalena Musiałowicz - III v-ce prezes Z.O. ds. organizacyjnych, szkoleń i współpracy z samorządami
 • Teresa Kubiak - sekretarz Z.O.
 • Mikołaj Książkiewicz - z-ca sekretarza Z.O. i pełnomocnik Zarządu ds. członków
 • Krzysztof Kasprzak - skarbnik Z.O.
 • Wojciech Ratajczak - z-ca skarbnika Z.O.
 • Barbara Horodecka-Kurzawa - członek Z.O.
 • Jerzy Stroński - członek Z.O.
 • Elżbieta Wesołowska - członek Z.O.
 • Maciej Tryjanowski - członek Z.O. - asystent prezesa Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Komisja Rewizyjna:

 • Ryszard Klimaszewski - przewodniczący
 • Jadwiga Trzcińska - v-ce przewodnicząca
 • Marta Bugajewska - sekretarz
 • Anna Karlik-Maćkowiak - członek
 • Marek Wawrzynkiewicz- członek

Sąd Koleżeński:

 • Sławomir Biłozor - przewodniczący
 • Janusz Żmudziński - z-ca przewodniczącego
 • Jolenta Pankowska - członek
 • Jan Borowski - sekretarz
 • Jerzy Szczygielski - członek

«wracaj

stat4u