Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


Władze Oddziału Wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2022 r., odbyło się, zgodnie ze Statutem PZITS, Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału Wielkopolskiego PZITS.

W tajnych wyborach wybrano nowe władze na kadencję 2022 - 2026.

Na inauguracyjnych posiedzeniach poszczególnych władz Oddziału w dniu 13.10.2022 r. ukonstytuowały się one następująco:

Prezes Oddziału:

dr inż. Teresa Kubiak 

 

Zarząd Oddziału:

 • Ryszard Błażejewski - v-ce prezes Z.O. ds. naukowych
 • Roman Ćwiertnia - v-ce prezes Z.O. ds. techniki
 • Wojciech Ratajczak - skarbnik Z.O.
 • Mikołaj Książkiewicz - sekretarz Z.O.
 • Barbara Horodecka-Kurzawa - członek Z.O.
 • Jan F. Lemański - członek Z.O. (Honorowy Prezes)

Komisja Rewizyjna:

 • Włodzimierz Dudlik - przewodniczący
 • Janusz Wachowiak - sekretarz
 • Roman Signetzki - członek

Sąd Koleżeński:

 • Leszek Kaczorowski - przewodniczący
 • Sławomir Biłozor - sekretarz
 • Marek Wawrzynkiewicz - członek

«wracaj

stat4u