Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


Ryszard Błażejewski

Krystyna Janicka-Mazur

Krzysztof Kasprzak

Włodzimierz Kasprzak

Franciszek Kozłowski

Jan F. Lemański

Jolenta Pankowska

Marek M. Sozański

Jerzy Stroński

Edward Szczechowiak

Ryszard Tołwiński

Janusz W. Wandrasz

+Stefan Bilewski

+Ferdynad Dembecki

+Antoniu Dziurzyński

+Jan Gucki

+Jerzy Maria Karnowski

+Edmund Kostrzewa

+Erazm Prinke

+Jan Samosiuk

+Franciszek Zygmanowski

 

 

stat4u