Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


Ryszard Błażejewski

Krystyna Janicka-Mazur

Krzysztof Kasprzak

Włodzimierz Kasprzak

Franciszek Kozłowski

Jan F. Lemański

Jolenta Pankowska

Marek M. Sozański

Jerzy Stroński

Edward Szczechowiak

Ryszard Tołwiński

Janusz W. Wandrasz

+Stefan Bilewski

+Ferdynad Dembecki

+Antoniu Dziurzyński

+Jan Gucki

+Jerzy Maria Karnowski

+Edmund Kostrzewa

+Erazm Prinke

+Jan Samosiuk

+Franciszek Zygmanowski

 

 

stat4u