Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


Na tragach Instalacje, Wodociągi 2010 w dniach 26-29 kwietnia 2010 roku byliśmy obecni:

 

Konfrontacja PZITS Oddział Wielkopolski z Rynkiem podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich - Instalacje, Wodociągi 2010 w dniach 26-29 kwietnia 2010 roku, budziła wsród odwiedzających nasze stoisko inżynierów - członków PZITS w Polsce nieukrywaną satysfakcję. Dużym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających stoisko cieszyły się aktualne wydawnictwa PZITS, organizowane konferencje branżowe oraz świadczone usługi szkoleniowe wielotematyczne, szkolenia i egzaminy dot. uzyskania świadectw kwalifikacyjnych, oraz doradztwo w zakresie budownictwa energooszczędnego.

Organizatorzy Targów przyznali nam:

Cartyfikat Założyciela Międzynarodowych Targów Branży Wodno-Kanalizacyjnej "Wodociągi", wraz ze statuetką dla Założycieli

Wyróżnienia odebrał Prezes Wielkopolskiego Oddziału PZITS mgr inż. Jan Franciszek Lemański

 

 

 

stat4u