KomunikatyWśród wielu aktywnych członków Wielkopolskiego Oddziału PZITS na podkreślenie zasługuje aktyw skupiony w Kole Seniorów. Koło liczy 85 członków i kierowane jest przez inżyniera Mieczysława Rebelkę.

stat4u