Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


Historia

  • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych powstało w 1919 roku z inicjatywy gazowników polskich pod nazwą Zrzeszenie Gazowników Polskich. W kolejnych latach po różnych przeobrażeniach i rozszerzaniu działalności nazywało się Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych - Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, a od roku 1957 - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - w skrócie PZITS.
    Ta nazwa utrzymała się do dnia dzisiejszego, chociaż na kolejnych Zjazdach Delegatów zastanawiano się nad zmianą nazwy Stowarzyszenia.
  • Stowarzyszenie jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo - techniczną zrzeszającą osoby fizyczne i prawne działające i interesujące się szeroko pojętą inżynierią sanitarną w zagadnieniach gazownictwa, wodociągów, kanalizacji, technologii wody i ścieków, ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania miast i osiedli, gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza i gleby oraz całej infrastruktury podziemnej.
  • Stowarzyszenie PZITS współpracuje z pokrewnymi branżowymi organizacjami technicznymi, szczególnie z PZITB oraz SEP wspólnie zrzeszonymi w Naczelnej Organizacji Technicznej NOT, zwanej obecnie Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych.
  • Organizacyjną Władzą Stowarzyszenia jest Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie.
    W poszczególnych regionach kraju, głównie w województwach istnieją Zarządy Oddziałów. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych działa w oparciu o Statut znowelizowany i uchwalony na Zjeździe Delegatów w Supraślu w dniu 10 września 1999 roku i zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie VII Oddział Wydział Cywilny i Rejestrowy dnia 27 kwietnia 2000 roku pod poz. RST 372.
  • Oddział Wielkopolski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych powstał w 1938 roku z inicjatywy gazowników i wodociągowców. W kolejnych latach podobnie jak całe Stowarzyszenie przechodził przeobrażenia, które od roku 1957 utrwaliły obecną nazwę, czyli w skrócie PZITS Oddział Poznański, aktualnie Wielkopolski.
  • Działalnością Oddział Wielkopolski PZITS obejmuje województwo Wielkopolskie oraz poprzez swoje delegatury także część województwa Lubuskiego. Delegatury istnieją w miastach: Gnieźnia, Gorzowie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Siedzibą Oddziału Wielkopolskiego PZITS jest Dom Technika przy ul. H. Wieniawskiego w Poznaniu.
« wracaj
stat4u