Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


Działalność statutowa

Stowarzyszenie prowadzi działalność zawodową i społeczną w dziedzinach:

 • gazownictwa,
 • wodociągów i kanalizacji,
 • technologii wody i ścieków,
 • ogrzewnictwa,
 • ciepłownictwa,
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • oczyszczania miast i osiedli,
 • gospodarki odpadami,
 • balneotechniki,
 • pralnictwa,
 • techniki sanitarnej wsi,
 • ochrony wód,
 • powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi,
 • urbanistyki podziemnej

Przy Zarządzie Oddziału działają:

Sekcje branżowe:

 • Sekcja wodociągów i kanalizacji
 • Sekcja ciepłownictwa, ogrzewnictwa, klimatyzacji i automatyki
 • Sekcja ochrony środowiska
 • Sekcja gazownictwa
 • Sekcja gospodarki odpadami
 • Sekcja domów pasywnych i energooszczędnych

Komisje tematyczne:

 • Komisja historyczna
 • Komisja d/s imprez i wyróżnień
 • Komisja postępu technicznego
 • Komisja samopomocy koleżeńskiej
 • Komisja ds. uprawnień zawodowych (podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rzeczoznawstwa, uprawnień energetycznych, uprawnień budowlanych)
 • Komisja współpracy z zagranicą

«wracaj

stat4u