Komunikaty

ZAOPATRZENIE W WODĘ, JAKOŚĆ I OCHRONA WÓD

Informujemy, że ukazał się komunikat nr 3 dotyczący jubileuszowej konferencji z cyklu Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód.

Wraz z komunikatem dostępne są załączniki:

- Załącznik nr 1 - druk rezerwacji hotelu Ibis Poznań Centrum

- Załącznik nr 2 - druk rezerwacji hotelu HP Park

- Załącznik nr 3 - karta uczestnictwa w konferencji

- Załącznik nr 4 - matryca

- Załącznik nr 5 - wskazówki redakcyjne

czytaj więcej »


Działalność statutowa

Stowarzyszenie prowadzi działalność zawodową i społeczną w dziedzinach:

 • gazownictwa,
 • wodociągów i kanalizacji,
 • technologii wody i ścieków,
 • ogrzewnictwa,
 • ciepłownictwa,
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • oczyszczania miast i osiedli,
 • gospodarki odpadami,
 • balneotechniki,
 • pralnictwa,
 • techniki sanitarnej wsi,
 • ochrony wód,
 • powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi,
 • urbanistyki podziemnej

Przy Zarządzie Oddziału działają:

Sekcje branżowe:

 • Sekcja wodociągów i kanalizacji
 • Sekcja ciepłownictwa, ogrzewnictwa, klimatyzacji i automatyki
 • Sekcja ochrony środowiska
 • Sekcja gazownictwa
 • Sekcja gospodarki odpadami
 • Sekcja domów pasywnych i energooszczędnych

Komisje tematyczne:

 • Komisja historyczna
 • Komisja d/s imprez i wyróżnień
 • Komisja postępu technicznego
 • Komisja samopomocy koleżeńskiej
 • Komisja ds. uprawnień zawodowych (podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rzeczoznawstwa, uprawnień energetycznych, uprawnień budowlanych)
 • Komisja współpracy z zagranicą

«wracaj

stat4u