Komunikaty



Aktualności

<< <  Strona 4 z 4

15.03.2016 r.

Komputerowe wspomaganie eksploatacji obiektów i procesów w systemach zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków

Informujemy, że w ofercie wydawniczej Wielkopolskiego Oddziału PZITS ukazała się nowa pozycja - monografia pt. "Komputerowe wspomaganie eksploatacji obiektów i procesów w systemach zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków" autorstwa profesora Andrzeja Urbaniaka.
15.03.2016 r.

Zarządzanie gospodarką odpadami - Zagadnienia prawne i techniczne

Prezentujemy kolejną pozycję wydawniczą z cyklu "Zarządzanie gospodarką odpadami" będącą pracą zbiorową pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Książka ta została specjalnie przygotowana na XXX Jubileuszowe Warsztaty Szkoleniowe poświęcone gospodarce odpadami.

05.01.2016 r.

Informacja dotycząca problemów: temperatur, wilgotności i zagrzybienia w mieszkaniach

Niniejsze opracowanie powstało na kanwie zapytania jednej ze Spółdzielni Mieszkaniowych dotyczących problemu zależności temperatury, wilgotności i zagrzybienia, izolacyjności ścian, a także właściwej wentylacji w mieszkaniach.

18.11.2015 r.

Środki Unijne z Programów Regionalnych - Opinie o Innowacyjności

Uprzejmie Informujemy, że Oddział Wielkopolski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne - Członek Federacji NOT, jest uprawnione w rozumieniu art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 do sporządzania opinii o innowacyjności zastosowanych rozwiązań, w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu, lub organizacji zarządzania procesami w obszarze szeroko rozumianej inżynierii środowiska i budownictwa.
12.10.2015 r.

Informacja o pracy Biura Zarządu

Informacja o pracy Biura Zarządu Oddziału Wlkp. PZITS.

 

11.09.2015 r.

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI. AKTUALNE REGULACJE PRAWNE.

Przedstawiamy nową książkę, będącą pracą zbiorową pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Została ona przygotowana na XXIX Seminarium Szkoleniowe z cyklu "Zarządzanie gospodarką odpadami".

29.05.2015 r.

XI Waste Forum za nami! - FOTO

27 maja zakończyły się obrady XI Forum Gospodarki Odpadami. Ta cykliczna impreza odbyła się tym razem w Kołobrzegu, w salach konferencyjnych Hotelu AQUARIUS.

 

18.05.2015 r.

Kompleksowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami 2015

Prezentujemy nową książkę!

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego. Recenzja: Komitet Naukowy XI Waste Forum.

Książka została specjalnie opracowana na XI Międzynarodowe Forum z cyklu "Kompleksowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami" i taki też nosi tytuł.

 

21.04.2015 r.

Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja

Przedstawiamy nową książkę, będącą pracą zbiorową pod redakcją prof. Grzegorza Maliny.

Została ona przygotowana na XXI Międzynarodową Konferencję z cyklu "Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja" i taki też nosi tytuł.

 

10.03.2015 r.

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

Przedstawiamy nową książkę, będącą pracą zbiorową pod redakcją Sergiusza Zabawy.

Została ona przygotowana na XXVIII Seminarium Szkoleniowe z cyklu "Zarządzanie gospodarką odpadami" i taki też nosi tytuł.

 

 

27.01.2015 r.

PRAWO GOSPODARKI ODPADAMI

Po kilku miesiącach prac, ukazała się wreszcie monografia prof. Zbigniewa Bukowskiego pt."Prawo gospodarki odpadami"! Recenzentem książki jest prof. Marek Górski.

 

 

 

stat4u