Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


Jak skorzystać z usług B.S.i Rz. – O/Wlkp. PZITS

 

  • Pisemnie drogą – drogą tradycyjną poprzez pocztę lub osobiście w Domu Technika ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 w Poznaniu pok. 324 – sekretariat.
  • Pocztą mailową na adres : poznan@pzits-cedeko.com.pl
  • Lub drogą telefoniczną – wstępna informacja (tel. 61 853 72 96)

 

Należy określić rodzaj i tematykę usługi (opracowania) oraz zakres.

 

  • Coś w rodzaju zapytania o ofertę, my określamy proponowany (do uzgodnienia) zakres opracowania, cenę i termin wykonania, jest to rodzaj negocjacji.
  • Po czym podpisujemy (obustronnie) umowę na wykonanie usługi określając ustalenia, w tym : temat  zakres, koszt i termin wykonania usługi oraz podstawy prawne zawarcia umowy, a także dane techniczne – organizacyjne dot. wykonania usługi.

 

«wracaj

stat4u